FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2018

Nowoczesne technologie kierunkiem rozwoju gospodarki morskiej na świecie i w Polsce

12 październik 2018

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2018

Nowoczesne technologie kierunkiem rozwoju gospodarki morskiej na świecie i w Polsce

czas

temat/zdarzenie

osoba prowadząca

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10

Powitanie uczestników i otwarcie Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni, Sławomir T. Kalicki - Lider Forum Gospodarki Morskiej Gdynia

9.10 - 9.30

Speech and presentation

More details soon

9.30 - 9.50

Wystąpienie tematyczne

Więcej informacji wkrótce

9.50 - 10.05

Pytania i dyskusja

Jerzy Czuczman - Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe

10.05 - 10.25

Strategia ekspansji gospodarczej Chin jako potencjalne źródło zagrożeń dla krajów UE

prof. Jonathan Holslag, Vrije Universiteit Brussels, Brussels Institute of Contemporary China Studies

10.25 - 10.40

Pytania i dyskusja

Jerzy Czuczman - Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe

10.40 - 11.25

INNOWACYJNA GOSPODARKA MORSKA - nagrody i wyróżnienia. Jubileusz 25 lecia Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

Piotr Soyka - Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A Jerzy Czuczman - Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe

11.25 - 11.45

Nagrody w konkursie na realizację filmu promującego gospodarkę morską. Prezentacja zwycięskiego filmu.

Członek kapituły konkursu

11.45 - 11.50

Nagroda Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej

Członek Kapituły Konkursu

11.50 - 12.15

Przerwa

12.15 - 14.15

Dyskusje panelowe

Liderzy poszczególnych paneli

panele tematyczne

12.15 - 14.15

Panel Logistyka Morska - Lider panelu: Marek Tarczyński

 • Alternatywne szlaki transportowe w relacji Daleki Wschód – Europa i wynikające z nich szanse i zagrożenia dla polskiej logistyki morskiej:
  - Koncepcja OBOR (Nowy Szlak Jedwabny – One Belt and One Road)
  - Połączenie morskie drogą północną.
 • Rozwój alternatywnej regionalnej sieci drogowej - Via Carpatia i Via Baltica.
 • Procesy koncentracji pionowej i poziomej w żegludze kontenerowej.
 • Cyfryzacja - nowe techniki i koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i relacjami z załadowcami.

Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o.


Paneliści:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Akademia Morska w Gdyni - moderator dyskusji

Więcej szczegółów wkrótce

Panel Porty Morskie - Lider panelu Krzysztof Szymborski

 • XXI wiek w portach: innowacyjne technologie na morzu i na lądzie.
 • Niezbędne inwestycje w infrastrukturę dostępową portów polskich jako kluczowy czynnik ich dalszego rozwoju.
 • Digitalizacja i automatyzacja procesów przeładunkowych warunkiem budowania konkurencyjności polskich portów

Krzysztof Szymborski - Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.


Paneliści:

Więcej szczegółów wkrótce

Panel Przemysły Morskie – Lider panelu: Jerzy Czuczman

 • Komplementarność i potencjał współpracy przemysłów stoczniowych Polski i Francji

Jerzy Czuczman - Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe


Paneliści:

Francois Lambert, Dyrektor Zarządzający GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), Francja

Christophe Tytgat, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Statków i Sprzętu Morskiego (SEA Europe), Belgia

Więcej szczegółów wkrótce.

Panel Ship Management - Lider panelu: Piotr Masny

 • Proces konsolidacji na rynku usług zarządzania statkami.
 • Pełna informatyzacja, dostęp do danych i ich skuteczna analiza warunkiem konkurencyjności usług zarządzania statkami.

Piotr Masny - Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków, Prezes Zarządu HMS Assistance S.A.


Paneliści:

Kpt. Kuba Szymański, Sekretarz Generalny, Inter Manager, Wyspa Man

Gisle Rong – Dyrektor Zarządzający, SEATRANS Shipmanagement AS, Norwegia

Marcin Wołąsiewicz – Crew Operations Director, West, V-Ships Poland Sp. z o.o.

14.15 - 15.00

Przerwa

15.00 - 15.30

Dyskusja i podsumowanie

Lider Forum Gospodarki Morskiej - Sławomir. T. Kalicki Lider Panelu Przemysłów Morskich - Jerzy Czuczman Lider Panelu Logistyka Morska - Marek Tarczyński Lider Panelu Portów Morskich - Krzysztof Szymborski Lider Panelu Ship Management - Piotr Masny

15.30 - 15.45

Wnioski

Sławomir T. Kalicki Lider Forum Gospodarki Morskiej, Prezes Zarządu Grupy Firm Inter Marine

15.45

Zamknięcie Forum

sponsorzy