pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-07-05

Portowa autostrada danych

- Wdrożenie Port Community System może się powieść tylko wtedy, gdy większość uczestników jest mocno przekonana o korzyściach płynących z tego systemu. Oczywiście polskie porty i branża transportowa muszą promować tę ideę politycznie i muszą być skłonne przeznaczyć środki na jej realizację. Powodzenie PCS w ogromnej mierze zależy również od liczby zainteresowanych użytkowników, którzy potem korzystają z systemu. Pozytywny efekt rośnie bowiem wraz z liczbą użytkowników - stwierdza Sven Daniels, dyrektor IT, HPC Hamburg Port Consulting GmbH.

PCS, jako system społeczności portowej, jest centralnym węzłem danych, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, czyli spedytorzy, operatorzy terminali i magazynów, przedsiębiorstwa kolejowe i przewoźnicy, magazyny, służby celne, straż graniczna, straż pożarna, lokalne władze portowe i wszyscy inni gracze wymieniają się istotnymi dla swojej działalności gospodarczej danymi. Bez PCS każdy gracz musi stworzyć własne bezpośrednie połączenia danych z partnerami biznesowymi, co skutkuje ogromną nieuporządkowaną siecią przesyłania wiadomości, taką jak sieć spaghetti. PCS jako koncentrator danych wyrównuje taką sieć do struktury gwiazdy, w której wszyscy wysyłają i odbierają odpowiednie wiadomości pod jeden konkretny adres, czyli adres PCS. W konsekwencji każdy uczestnik systemu musi wdrożyć tylko jeden interfejs danych do PCS zamiast różnych interfejsów do wszystkich swoich partnerów biznesowych. W tym sensie system ten ułatwia wymianę danych, oszczędza koszty i zmniejsza ryzyko technicznych nieporozumień. Ponadto PCS zwykle oferuje usługi informatyczne o najwyższym poziomie bezpieczeństwa cybernetycznego, które trudno osiągnąć indywidualnie.
Szczególnie, że dane odgrywają bardzo ważną rolę w dzisiejszym biznesie, nie tylko w branży morskiej, portowej czy logistycznej. Dokładne i aktualne informacje ułatwiają procesy biznesowe, zabezpieczają koszty, zwiększają bezpieczeństwo operacji i pomagają w ograniczaniu emisji. Patrząc na łańcuch dostaw wciąż widzimy ogromny potencjał poprawy synchronizacji procesów między interesariuszami, spowodowany głównie brakiem informacji. PCS zapewnia autostradę danych porównywalną z rozwojem i rozbudową naszych sieci drogowych i kolejowych w porcie.
Ponadto, PCS jako koncentrator danych wyrównuje sieć do struktury gwiazdy, w której wszyscy wysyłają i odbierają odpowiednie wiadomości pod jeden konkretny adres. W konsekwencji każdy uczestnik systemu musi wdrożyć tylko jeden interfejs danych do PCS zamiast różnych interfejsów do wszystkich swoich partnerów biznesowych.

Obecnie PCS jest koniecznym rozwiązaniem w portach i na rynku logistycznym. Dane odgrywają bowiem bardzo ważną rolę w dzisiejszym biznesie. Dokładne i aktualne informacje ułatwiają procesy biznesowe, zabezpieczają koszty, zwiększają bezpieczeństwo operacji i pomagają w ograniczaniu emisji. Co oznacza, że korzyści z bycia w tym systemie są oczywiste.

- Wejście do PCS musi być opłacalne nawet dla mniejszych firm, dlatego model cenowy powinien uwzględniać finansowy potencjał wszystkich członków. Co więcej, techniczne możliwości włączenia się do PCS muszą być niskie, ponieważ nie każdy członek prowadzi własny dział IT w celu opracowania złożonych scenariuszy wiadomości. Ale na pewno dużą akceptację dla PCS można uzyskać, jeśli środki do konfiguracji systemu nie będą musiały zostać wyłożone przez przyszłych członków. I w tym momencie powinien pojawić się polski rząd, samorządy lokalne lub UE: wszystkie te instytucje powinny zostać poproszone przez społeczność o wsparcie finansowe dla polskiego PCS – podsumowuje S. Daniels

 

Artykuł opracowany we współpracy z magazynem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Namiary na Morze i Handel

4 namiary