FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2017

Perspektywy gospodarki morskiej w świetle najnowszych trendów na rynkach światowych

13 października 2017

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2017

Perspektywy gospodarki morskiej w świetle najnowszych trendów na rynkach światowych

czas

temat/zdarzenie

osoba prowadząca

8.00 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10

Powitanie uczestników oraz otwarcie Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni; Sławomir T. Kalicki - Lider Forum, Prezes Zarządu Grupy Firm Inter Marine

9.10 - 9.25

Wystąpienie Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

9.25 - 9.30

Wystąpienie Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha

Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

9.30 - 9.50

Wystąpienie "Trendy w "Błękitnej Gospodarce"

Iain Shepherd - Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

9.50 - 10.05

Pytania i dyskusja

Jerzy Czuczman - Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe

10.05 - 10.25

Wystąpienie "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski"

Prof. zw. dr hab. dr h.c Andrzej Koźmiński

10.25 - 10.40

Pytania i dyskusja

Jerzy Czuczman - Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe

10.40 - 11.10

INNOWACYJNA GOSPODARKA MORSKA - Nagrody i wyróżnienia

Piotr Soyka - Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A.; Jerzy Czuczman - Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe

11.10 - 11.25

Nagrody w konkursie na realizację filmu promującego gospodarkę morską. Projekcja zwycięskiego filmu.

Członkowie kapituły konkursu

11.25 - 11.30

Nagroda Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej

Członek Kapituły Konkursu

11.30 - 12.00

Przerwa

12.00 - 14.00

Dyskusje panelowe

Liderzy poszczególnych paneli

panele tematyczne

12.00 - 14.00

Panel Logistyka Morska - Lider panelu: Marek Tarczyński


Logistyka morska wobec wyzwań rynku przewozów kontenerowych

  • Koncentracja rynku kontenerowego - konsekwencje dla logistyki morskiej (terminali, spedytorów i szerzej załadowców).
  • Ocena i analiza procesów zachodzących na  rynku morskich przewozów kontenerowych, będącego pod silną presją otoczenia globalnego, jako  podstawowych zagrożeń dla branży/sektora morskiego TSL.

  • Działania sektora logistyki morskiej  (w Europie, a głównie w Polsce) w zakresie dostosowania się do  tendencji i zjawisk rynku (problem zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, rekonstrukcja dotychczasowych modeli biznesowych, koncentracja jako odpowiedź na koncentrację w sferze rynku, etc.)

  • Ocena perspektywy rozwoju rynku morskich przewozów kontenerowych – tak w układzie globalnym, jak też w relacjach z Polską w najbliższych latach (do 2020 r.) oraz ich ewentualnego wpływu  na sektor morski TSL?

  • Jakie działania i o jakim charakterze (inwestycyjnym, regulacyjnym, prawno-administracyjnym, inne antykryzysowe) należałoby podjąć w Polsce, by skutecznie wspierać/promować rozwój polskiego sektora TSL? Jak kształtować się może model tego sektora  bez tych działań – oparty wyłącznie na działaniu mechanizmu rynkowego w jego obecnym kształcie?

Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o.


Paneliści:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Akademia Morska w Gdyni - moderator dyskusji

Maciej Brzozowski - Dyrektor, Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

Jarosław Grochowski - Dyrektor, MOL (Europe) BV Sp. z.o.o. Oddzial w Polsce

Adam Żołnowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, DCT Gdańsk S.A.

Piotr Karczewski - Dyrektor Zarządzający, ZIM Poland Sp. z o.o.

Panel Porty Morskie - Lider panelu Krzysztof Szymborski

Porty polskie u progu wielkiego skoku.

• Czy polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu sprostają oczekiwanemu
rozwojowi regionalnej i globalnej wymiany handlowej?
• Czy potoki ładunków, dotychczasowe i możliwe do wygenerowania, wymagają tych
inwestycji?
• Dynamiczny rozwój zespołu portowego Szczecin – Świnoujście: na ile
komplementarny, a na ile konkurencyjny z portami morskimi wybrzeża wschodniego
Polski?
• Jak port w Elblągu wzbogaci możliwości przeładunkowe portów polskich?
• Jak będą finansowane projekty rozwojowe?

Krzysztof Szymborski - Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.


Paneliści:

Adam Meller - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Arkadiusz Zgliński - Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Jacek Cichocki - Wiceprezes ds. Rozwoju, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A..

Maciej Matczak - dr. hab., Profesor Nadzwyczajny, Akademia Morska w Gdyni

Władysław Jaszowski - moderator dyskusji

Panel Przemysły Morskie – Lider panelu: Jerzy Czuczman

  • „Polski przemysł stoczniowy w kontekście Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”

  • „Innowacyjność polskiego przemysłu stoczniowego i podnoszenie  poziomu jego  konkurencyjności”

Jerzy Czuczman - Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe


Paneliści:

Katarzyna Krzywda - Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej, MGMiŻŚ

prof. dr hab. inż. Aleksander Michał Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Piotr Dowżenko - Prezes Zarządu, Remontowa Shipbuilding S.A.

Konrad Konefał – Członek Zarządu grupy MARS - MS TFI S.A.

Ewa Kruchelska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, CRIST S.A.

Piotr Kubicz - Członek Zarządu, Remontowa Shiprepair Yard S.A.

Sławomir Latos - Prezes Zarządu, Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A.

Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Innowacje i B+R, PWC Polska - Moderator dyskusji

Maciej Janicki – Starszy Menedżer, Deloitte Polska - Moderator dyskusji

Panel Ship Management - Lider panelu: Piotr Masny

"Status polskiego marynarza"

  • Rynek pracy.

  • Sytuacja prawna polskich marynarzy w zakresie ubezpieczenia społecznego i opodatkowania.

  • Edukacja i ścieżka kariery.

Piotr Masny - Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland Sp. z o.o., Polski Związek Zarządców Statków


Paneliści:

Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Posłanka na Sejm RP; Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wojciech Ślączka - dr hab. inż. kpt. ż.w., profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej W Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Waldemar Perchel - Prezes Zarządu Dohle Marine Services Europe; Członek Rady APMAR - Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych.

Dariusz Jellonek - Dyrektor Generalny V. Ships Poland Sp. z o.o.; Członek Polskiego Związku Zarządców Statków

14.00 - 14.45

Przerwa

14.45 - 15.15

Dyskusja podsumowująca Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017

Liderzy poszczególnych paneli: Sławomir T. Kalicki - Lider Forum; Jerzy Czuczman - Przemysły Morskie; Krzysztof Szymborski - Porty Morskie; Piotr Masny - Ship Management; Marek Tarczyński - Logistyka Morska

15.15 - 15.30

Wnioski oraz przedstawienie projektu

Sławmoir T. Kalicki - Lider Forum, Prezes Zarządu Grupy Firm Inter Marine

15.30

Zamknięcie Forum

sponsorzy