pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-09-17

Big data nadzieją żeglugi

W ostatnich latach sektor zarządzania statkami podlega głębokim zmianom. Jednym z najważniejszych wyzwań, będącym jednocześnie szansą na zoptymalizowanie procesów związanych z ship managementem, jest zinformatyzowana gospodarka i procesy w niej zachodzące, dające wręcz nieograniczone możliwości zbierania danych. Zbiory tzw. big data, które odpowiednio zanalizowane dają możliwość zidentyfikowania zależności do tej pory niemożliwych do wykrycia, są coraz częściej stosowane w zarządzaniu statkami. Big data to termin, który na stałe wszedł do użycia. W najbardziej ogólnej definicji oznacza znaczną, różnorodną ilość zbiorów danych cyfrowych. Choć już obecnie technologie big data są wykorzystywane w żegludze morskiej, należy przypuszczać, że będzie to trend wschodzący, a nowe rozwiązania są tylko kwestią czasu.

Jakie korzyści big data może przynieść zarządzaniu żeglugą? Możliwa będzie np. jeszcze lepsza niż dotychczas optymalizacja tras i łańcucha dostaw, bowiem zaawansowane techniki analizy można zastosować do danych dotyczących kursów jednostek w celu uzyskania najlepszej strategii związanej z kolejnością portów docelowych na różnych trasach. Następną korzyścią jest wydajność operacyjna, umożliwiająca - dzięki kompleksowym danym obejmującym chociażby informacje o portach i szczegółach trasy - wydajniejsze zarządzanie czasem personelu czy identyfikacja możliwych oszczędności. Wykorzystanie zanalizowanych dzięki big data informacji pozwoli też na zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami związanymi zarówno z kooperantami (możliwa będzie identyfikacja firm, które stwarzają ryzyko kredytowe), jak z bezpieczeństwem żeglugi. To także nieograniczony wgląd w obecne możliwości rynku, potencjalną konkurencję, czy rynków dobrze rokujących.

Sprowadzając rzecz do pojedynczego, konkretnego statku - dzięki danym z umieszczonych na nim czujników i zaawansowanym metodom analizy, można będzie zastosować odpowiednie środki w celu określenia, które partie jednostki wymagają priorytetowego potraktowania w zakresie utrzymania. Dzięki temu konserwacja statku zostanie zaplanowana w optymalnym momencie, zapobiegając opóźnieniom, zwiększając wydajność i skracając czas potrzebny na utrzymanie go w trybie konserwacji.

Dużym problemem są także utracone kontenery, co powoduje koszty i mnóstwo czasu na dochodzenie przyczyn. Rozwiązaniem jest zastosowanie analizy danych dotyczących utraconych pojemników i ustalenie pewnych prawidłowości ich dotyczących lub cech je znamionujących. Pozwoli to pomóc w ograniczeniu podobnych problemów w przyszłości, a tym samym uniknąć kolejnych strat. Niebagatelną sprawą jest także kwestia zużycia paliwa - zastosowanie kombinacji odpowiednich czujników i technik pozwoli ustalić, w jakich warunkach dany statek zoptymalizował zużycie paliwa przy maksymalnej wydajności. Co, kolejny już raz, może przełożyć się na spore, jeżeli nie ogromne, oszczędności.

 

Zagadnienia związane z ship managementem będą jednym z tematów Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Namiary na Morze i handel

4 namiary