pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Rejestracja

Wypełnij poniższy formularz aby zarejestrować swój udział w Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2019.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji projektu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i c)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Państwa dane osobowe zbierane są w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostepnienia danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie/konkursie.
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, biurom księgowym, kurierom) oraz Gminie Miasta Gdyni.
  3. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak Facebook, który ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO traktowane są jako państwa trzecie, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach;
  4. Informujemy, że podmiot, o których mowa w pkt 5 przystąpił do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z jego usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W sytuacji gdy Administrator przetwarza dane wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu/konkursu, a dodatkowo przez  w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie decyzji władz Gminy Miasta Gdyni, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych- do czasu cofnięcia zgody.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.